top of page

Woningbouwlocatie Valkenburg

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
2020 Projectlocatie Valkenburg 600x400.j

Op het voormalig vliegkamp Valkenburg wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Een dorp met zo’n 5.600 woningen en voorzieningen. Deze zesde wijk van Katwijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals basisscholen, kinderopvang, gezondheidscentra en winkels passend bij het dorpse karakter..

SD+P vult binnen de projectorganisatie het technisch management in voor de civieltechnische voorbereiding voor de sloop, het bouw- en woonrijpmaken, de aanleg van de infrastructuur en de kabel- en leidingtracés.

Ontwikkeling

Het terrein met een omvang van 470 hectare is grotendeels eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het voormalig marinevliegkamp Valkenburg wordt ontwikkeld tot een innovatieve en hoogwaardige woon- en werklocatie. De nadruk ligt op een robuust landschap met veel ruimte voor water, groen en passende voorzieningen. Naast de woningen, komt er een werkgebied voor de drone-industrie. Een gebied in transformatie dat de komende jaren steeds meer vorm krijgt. De marine-geschiedenis maakt plaats voor een aantrekkelijk landschap waar wonen, werken en recreëren een plek krijgt.

bottom of page