top of page
Piketpaal_2490x516.jpg

Omgevingsmanagement

De omgeving van een project speelt een steeds grotere rol. Bestuurders hechten aan de communicatie met en participatie van de omgeving, de afstemming met de stakeholders is van belang en procedures vergen een zorgvuldige voorbereiding om te komen tot een gestroomlijnde realisatie van infrastructuur of ruimtelijke projecten.

Van het projectteam vraagt dat, naast de focus op het realiseren van het project binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit, om de omgeving tijdig in te bedden in het project. Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) zorgt voor een gestructureerde en doelgerichte manier om een duurzame relatie met de omgeving op te bouwen en stagnatie in het project door conflicten met de omgeving te voorkomen of op te lossen.

De projectmanagers van SD+P hebben de ervaring, kennis en communicatieve competenties om de omgeving op de juiste manier in een project te betrekken.

Voor IPM-teams zet SD+P ervaren omgevingsmanagers in die de eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook over de grenzen heen kijken. Dat is meer dan alleen de communicatie en participatie. Door onze civiele achtergrond zijn we een inhoudelijke gesprekspartner voor stakeholders bij het ophalen van de eisen en de conditionering. 

Door onze kennis van de technische inhoud, bestuurlijke belangen en aanhechting, juridische advisering, procedure- en vergunningenmanagement, verkeersmanagement en communicatie zorgen we dat alle stakeholders in beeld zijn en op de juiste wijze tijdig worden betrokken. We vertalen in elke fase van het project de strategische projectbelangen naar de belangen van de omgeving, zodat de uiteindelijke realisatie volgens plan kan verlopen. Zo zorgen we voor vroegtijdig anticiperen op aspecten die de voortgang van het project kunnen belemmeren. 

bottom of page