top of page
Houthavens luchtfoto_2480x516.jpg

Wat we doen

Het realiseren van projecten is een complexe en steeds unieke opgave. Het speelveld wordt steeds breder: bestuurlijke besluitvorming, procedures, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkelingen in aanbestedingsbeleid en techniek. Dat vraagt naast professionaliteit en betrokkenheid om ervaring. In die context voelen onze projectmanagers en adviseurs zich als een vis in het water.. 

We leveren diensten in het brede speelveld dat nodig is om projecten tot een succes te maken.

Projectmanagement

De SD+P-projectmanager is een teamspeler, die inhoudelijke kennis combineren met de nodige management- en persoonlijke vaardigheden. We nemen integrale verantwoordelijkheid als projectmanager of spelen een rol in het IPM-team. Gericht op projecten waar onze opdrachtgevers, de omgeving en wijzelf trots op zijn.

icon-dertachering.png
icon-civiele-techniek.png

Technisch management

Bij SD+P werken we vanuit de inhoud en onze passie voor en kennis van de techniek. We zijn het technische geweten binnen een team en professioneel opdrachtgever voor ingenieursbureaus en aannemers en gesprekspartner voor de organisatie. Niet alleen het proces op orde, maar ook weten waarover het gaat.

icon-aanbesteden-contracteren.png

Contractmanagement en aanbesteden

Projectleiding is een vak apart. In onze visie kun je een project alleen goed aansturen met een gedegen kennis van de inhoud. Regie houden en de eindverantwoordelijkheid nemen door te weten wat belangrijk is, risico’s proactief beheersen en op inhoud te sturen op de momenten die cruciaal zijn. 

icon-omgevingsmanagement.png

Omgevings-management

Voor IPM-teams zetten we ervaren omgevingsmanagers in die de eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook over de grenzen heen kijken. Dat is meer dan alleen de communicatie en participatie. Door onze civiele achtergrond zijn we een inhoudelijke gesprekspartner voor stakeholders bij het ophalen van de eisen en de conditionering.  Met oog voor de belangen van alle stakeholders.

icon-vergunningen-procedures.png

Procedures en vergunningen

Beheersing van de vergunningen en procedures is voorwaarde voor een succesvol project. Wij zorgen met onze Omgevingsjurist voor een tijdige en zorgvuldige afstemming met alle belanghebbenden en instanties en de controle op het verwerken van alle eisen en voorwaarden in een integraal ontwerp.

icon-groen.png

Locatie-ontwikkeling en cultureel erfgoed 

SD+P levert projectmanagement en advies bij opgaven in de gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. Met een brede blik en aandacht voor de samenhang tussen alle aspecten, ontstaat een duurzame woon-, werk- of recreatieve omgeving.

Daarnaast zijn we ervaren in de verkoop en herontwikkeling van cultureel erfgoed.

bottom of page