top of page

Projectmanagement

De projectmanagers van SD+P zijn teamspelers en geloven in dienend leiderschap. Primair sturen wij een project door goede randvoorwaarden te creëren voor het projectteam de opdrachtgever en andere stakeholders. Zo worden mensen maximaal gemotiveerd en kan een team optimaal presteren. Daarmee maken wij projecten duurzaam, (kosten)efficiënt en op tijd tot een succes.

Onze projectmanager zijn ervaren en beschikken over de vakinhoudelijke en persoonlijke vaardigheden om als integraal projectmanager of in een IPM-rol het verschil te maken. We komen voor het project, dat 'ons project' wordt. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan een resultaat waar de opdrachtgever, de omgeving en wijzelf trots op zijn.

We kennen het speelveld dat hoort bij het werken vanuit een overheidsorganisatie en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Dat betekent transparant sturen op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid, proactieve risicobeheersing, aandacht voor de omgeving en tijdige en zorgvuldige trajecten voor besluitvorming, vergunningen en procedures,

Werken vanuit de inhoud

In onze visie kun je projecten alleen goed beheersen als je beschikt over een goede combinatie van gedegen inhoudelijke kennis en managementvaardigheden.  Wij beschikken over de inhoudelijke kennis van projecten in de fysieke leefomgeving om een projectteam aan te sturen of de rol in een IPM-team te spelen en professioneel opdrachtgever te zijn. Met kennis van de inhoud maken wij de vertaling naar het proces en sturen en anticiperen op de belangrijke momenten.

Programmamanagement
Als er sprake is van een veelvoud aan projecten, initiatieven, procedures en processen die met elkaar in verband staan, dan is overzicht, controle en sturing op samenhang van belang. Vaak is er ook behoefte om te sturen op doelstellingen en bereikte effecten. Anders dan bij projecten worden programma's vooral gestuurd op criteria zoals doelgerichtheid, tempo en haalbaarheid. In het directe verlengde daarvan ligt de constante bewaking van efficiëntie en flexibiliteit bij de uitvoering van het programma. Bij SD+P beschikken we over de kennis en ervaring met programmamanagement om grip te krijgen op het bereiken van geformuleerde (beleids)doelstellingen. Vanuit het overzicht zorgen we ervoor dat prioriteiten gesteld of bijgesteld kunnen worden en sturen op de beheersaspecten zoals organisatie, tijd, geld, duurzaamheid, communicatie, risico en capaciteit. Het plannen van een programma, het meten van effecten ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen en de algehele voortgangsbewaking behoren tot de specifieke kerntaken van het programmamanagement.

bottom of page