top of page
Keyboard and Mouse

Technisch management

Bouw- en infrastructurele projecten kenmerken zich door een steeds grotere complexiteit en onzekerheden en een veelheid aan disciplines. De uitdaging is niet alleen de technische uitdaging, maar de ervaring en competentie om de samenhang met de omgevingsraakvlakken, de contractuele voorwaarden, de kosten en de (politieke) risico’s te beheersen.

In onze visie kun je een project alleen succesvol aansturen met een gedegen inhoudelijke kennis in het vakgebied. Een SD+P-er kent de rol van een Technisch manager binnen de diverse (geïntegreerde) contractvormen tijdens de projectfases: planstudie, contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie/uitvoering. We hebben constant oog voor de rol binnen het IPM-team en de samenwerking met overige IPM-leden om zo met succes samen de projectdoelen te behalen. Daarnaast beschikken onze technisch managers over de toepassing van instrumenten als functioneel specificeren, system engineering en SCB.

Onze technisch managers beschikken over een langdurige ervaring in de voorbereiding, realisatie en beheer van projecten in de fysieke leefomgeving. Veelal met een civieltechnische opleiding, aangevuld met actuele kennis op het vakgebied, opgeleid in projectmanagementvaardigheden en de persoonlijke competenties die daarbij horen. Samen met een ruime ervaring zorgt dat ervoor dat we meerwaarde kunnen tonen in de rol van Technisch Manager binnen een IPM-team. Of het nu gaat om het beoordelen en vertalen van de gestelde technische kaders naar het programma van eisen, het aansturen van het eigen ingenieursbureau of een externe partij bij contracten waar de opdrachtnemer het ontwerp maakt. SD+P zorgt voor de deskundige technische inbreng en aansturing van het technisch team.

Door onze ervaring van infrastructuur, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling, leveren we de deskundigheid als technisch geweten binnen een project. Met inbreng op haalbaarheid en kosten in de ontwerpfase, de kennis om een degelijk en maakbaar contract aan te besteden en de ervaring om in de realisatiefase en oplevering tot een duurzaam eindresultaat te komen en over te dragen aan de beheerder.

bottom of page