top of page
Tekening rotonde_2480x516.jpg

Contractmanagement

en aanbesteden

Als Contractmanager of in een adviserende en ondersteunende rolbinnen een IPM-team werken we vanuit een gedegen en inhoudelijke kennis van het vakgebied. Daardoor zorgen we voor contracteren en contractbeheersing die verder gaat dan de inkooptheorie. Juist onze kennis van projecten in de gebouwde omgeving zorgt voor projecten die duurzaam succesvol verlopen binnen de gestelde kaders zonder juridisch getouwtrek over de inhoud van het contract nadat is aanbesteed.

Dat doen we door vooraf onze kennis en ervaring in te brengen bij het opstellen van het contract. We kunnen daardoor kritisch zijn op de eisen die de technisch manager en omgevingsmanager inbrengen, overzien de consequenties en brengen samenhang aan. Gecombineerd met onze kennis van de markt en ‘best practices’. komen we zo tot een uitvoerbaar contract. SD+P beschikt over een jurist die ons voortdurend informeert over de actuele ontwikkelingen en waar al onze collega's op terug kunnen vallen voor vragen, en ondersteuning. 

In de contractfase nemen we verantwoordelijkheid en sturen met de kaders van het contract als harde randvoorwaarde. Maar wel gericht op consensus en het realiseren van projecten waar zowel onze opdrachtgever als wij trots op zijn.


Contracteren en aanbesteden
Onze theoretische kennis en praktische ervaring van aanbesteden en contractvormen, combineren we met de juridische expertise die we in huis hebben. Gebaseerd op het aanbestedingsbeleid en de actuele wet- en regelgeving, brengen we de uitgangspunten en kaders in kaart en geven helder inzicht in de verschillende scenario’s om te komen tot de juiste aanbestedingsstrategie. We hebben brede ervaring met en zijn opgeleid in alle contract- en aanbestedingsvormen. Van het aanbesteden van traditionele UAV- en RAW-contracten met EMVI-criteria tot contracten op basis van 'functioneel specificeren' en gericht op samenwerken. Of het nu gaat om een DC(M)-contract, een Tweefasencontract, Bouwteam of een Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij integrale gebiedsontwikkelingen.

bottom of page