top of page
Bomen weerspiegeling in het water

Duurzaamheid + MVO

SD+P neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij. Niet alleen omdat het moet, maar vanuit het besef dat we vanuit onze onderneming een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, zowel nu als in de toekomst. Op maatschappelijk gebied door sponsoring en ondersteuning van doelen die bijdragen aan een betere maatschappij.

Na eerdere kleinschalige initiatieven zijn we sinds 2011 bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Via deze organisatie worden volgens het principe 'ondernemers voor ondernemers' in de armste landen microkredieten verstrekt. Mensen kunnen daarmee een bestaan voor zichzelf en hun kinderen opbouwen.

 

Op het vlak van duurzaamheid kijken we steeds naar de bijdrage die we kunnen leveren op basis van People Planet Profit. In ons kantoor in Nieuw-Vennep hebben we vanaf de bouw maatregelen genomen om het energieverbruik te verminderen en zijn duurzame materialen toegepast. In onze bedrijfsvoering streven we naar vermindering van papiergebruik door daar waar mogelijk elektronisch te communiceren. Ook in onze mobiliteit kijken we kritisch naar duurzame alternatieven. Voor onze CO2-emissie en de reductie daarvan gebruiken we de CO2-Prestatieladder als norm. 

 

Hieronder lichten we een aantal van onze projecten en initiatieven toe.

SD+P is actief bezig met reductie van CO2-emissie. De CO2-Prestatieladder is een norm om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.
Zie ook www.skao.nl.

 

De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen, reductie na te streven en met betrokkenen om ons heen daaraan actief te werken. Klik hier voor onze emissie en reductiedoelstellingen.

Bekijk ons CO2-prestatieladdercertificaat.

CO2-Voetafdruk.jpg

Bij de bouw en inrichting van ons kantoor in Nieuw-Vennep, waar we sinds 2008 zijn gehuisvest, hebben we veel aandacht besteed aan materiaalgebruik en installaties met een lage milieubelasting.

Sinds die tijd investeren we steeds in meer duurzame alternatieven als LED-verlichting en zonnepanelen.

Maatregelen kantoor
Schermafbeelding 2020-09-18 om 15.34.05.

SD+P is sinds 2011 bedrijvenambassadeur voor Oxfam Novib om de maatschappelijke kant van ons bureau te tonen en bij te dragen aan de wereld om ons heen. Oxfam Novib zet zich in voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Net als wij, gaan zij uit van de kracht en mogelijkheden van mensen zelf.

Oxfam Novib
oxfam-novib-bangladesh-vrouwenrechten-66

Als bureau zetten we belangeloos onze kennis en capaciteit in door deelname in de werkgroep 'Duurzame Mobiliteit Haarlemmermeer-Bollenstreek'.

 

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven in de regio en heeft als doelstelling om duurzame mobiliteit in de regio te bevorderen. 

Tankstation GroenGas
opening_groengas 460x460px.jpg
bottom of page