CO2-Prestatieladder

Introductie

SD+P is actief bezig met reductie van CO2-emissie. De CO2-Prestatieladder is een norm om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie (zie www.SKAO.nl).

 

De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen, reductie na te streven en met betrokkenen om ons heen daaraan actief te werken. Klik hier voor onze emissie en reductiedoelstellingen.

Bekijk ons CO2-prestatieladdercertificaat.

A: Inzicht
Elk halfjaar (vanaf 2019) inventariseren we de CO2-emissie van onze activiteiten en vertalen dit naar een CO2-voetafdruk. Hiermee maken we voor onszelf en onze omgeving inzichtelijk welke invloed we hebben en wat we bereiken met de maatregelen die we treffen.

Actuele documenten:
-    Emissie inventarisatie 20xx ( Eis 3C1, 4C1)
-    Emissie inventarisatie projecten 20xx ( Eis 3C1, 4C1)
-    Ketenanalyse <naam ketenanalyse) (Eis 4A1. 5B2, 4B2)

 

Vorige versies:

Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl

 

B: Reductie
Vanuit de emissie-inventarisaties hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd om actief te werken aan het reduceren van onze CO2-voetafdruk..
-    Energie management actieplan 20xx inclusief reductiedoelstellingen (Eis 3B2, 4B1, 5B1)

 

C: Communicatie
Over onze CO2-emissie, de doelstellingen en de behaalde resultaten communiceren wij zowel intern met onze medewerkers als extern op deze pagina. Hier vindt u altijd de meest actuele stand van zaken.

 

D: Participatie
SD+P is betrokken bij de volgende initiatieven en participaties (eis 3D1, 4D1, 5D1)
>Toelichting initiatief (4D1, 5D1)