top of page

Herinrichting N239

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
2020 N239 Nieuwe Niedorp.jpg

De provincie Noord-Holland richt de N239 opnieuw in om de verkeersveiligheid te verhogen. Op de kruising N239-Westfriesedijk-Langereis en de kruising N239-Zuiderzeestraat komen rotondes, er komt een nieuwe fietsbrug naast de vaste brug over de Ringsloot en op het kruispunt N239–Alkmaarseweg wordt een fietsoversteek gerealiseerd. Gelijktijdig wordt het noodzakelijke onderhoud van de weg en kunstwerken meegenomen.
 

SD+P vervult de rol van Technisch Manager in het provinciale IPM-team. De Technisch Manager is het aanpreekpunt voor de technische aspecten en raakvlakken binnen het project en stemt af met de betrokken technische adviseurs. De technisch manager ondersteunt de Contractmanager bij de aanbesteding van het project en zorgt voor de aansturing van opdrachtnemer, de toetsing van voorstellen het eindresultaat, beoordeelt de inschrijvingen, afwijkingen en contractwijzigingen op technische aspecten en eisen uit VS1 en VS2 en overige contractdocumenten. Samen met de Omgevingsmanager zorgt de Technisch Manager voor goede coördinatie van de raakvlakken met K&L, stemt af met beheerders en zorgt voor overdracht van het eindresultaat en de data aan de beheerder.
 
Bijzonderheden 

De N239 ligt voor groot deel langs en op de Westfriese Omringdijk. De weg en vooral de rotondes en nieuwe fietsbrug worden landschappelijk ingepast om verstoring van de Westfriese Omringdijk te minimaliseren. 

bottom of page