top of page

Bruggen Muidertrekvaart

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
2020 Bruggen Muidertrekvaart 600x400.jpg

Op het voormalige terrein van de kruitfabriek in Muiden ontstaat de nieuwe woonwijk De Krijgsman. Voor een veilige ontsluiting van deze wijk en sportpark Bredius in Muiden realiseerde de gemeente Gooise Meren drie nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart; één vaste autobrug en twee beweegbare bruggen voor voetgangers en fietsers.

De projectleider van SD+P stuurde het gemeentelijke projectteam aan vanaf de voorbereiding, aanbesteding tot en met de realisatie van alle infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden voor de bouw van de drie bruggen over de Muidertrekvaart en de aanpassing van de Maxisweg. Zowel de bruggen als de aansluitende infrastructuur zijn integraal openbaar aanbesteed. Een uitdagende klus waarin alle facetten van de civiele techniek aan de orde komen: staal-  en betonbruggenbouw, installaties, wegenbouw, een ophoging en fundering van een brug op een palenmatras. Om het werk te kunnen maken zijn twee bypasses en een tijdelijke brug geplaatst.

Voor de aanbesteding van het ontwerp is een prijsvraag uitgeschreven. Bij de beoordeling van de ontwerpen zijn een aantal burgers intensief betrokken geweest. Syb van Breda & Co Architects uit Leiden tekende het winnende ontwerp. De drie bruggen zijn een moderne versie van de militaire Baileybrug en passen goed bij de monumentale vaart en de historie van de Kruitfabriek die hier vroeger stond. De twee bruggen voor langzaam verkeer zijn hetzelfde, de grote brug is duidelijk familie, maar is een stuk groter en heeft een uitneembaar middenstuk. Hierdoor is incidentele doorvaart voor woonboten of schepen met een hoge mast gewaarborgd.

bottom of page