top of page

Woningbouwlocatie Crailo

Opdrachtgever: GEM Crailo
2020 Crailo.jpg

Het voormalige kazerneterrein Crailo is circa 40 hectare groot en ligt op het grondgebied van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren. Nadat het afgesloten terrein in de afgelopen jaren diverse bestemmingen heeft gehad, gaan de gemeenten Crailo nu gezamenlijk ontwikkelen tot een nieuw buurtschap in ’t Gooi. Een open en toegankelijke plek waar mensen wonen, werken en recreëren, genieten van de natuur en van het bijzondere erfgoed. Een gebied met een duurzame balans, waarbij op een verantwoordelijke manier wordt omgegaan met de waarden van het gebied en de ruimte.

 

De adviseur van SD+P zorgt binnen het projectteam van de gezamenlijke exploitatiemaatschappij (GEM) voor de omgevingsrechtelijke begeleiding van de planvorming in het kader waarvan vooruitlopend op de Omgevingswet een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte met een Milieueffectrapportage wordt opgesteld. Tevens verzorgt de adviseur de coördinatie van overige vergunningen en procedures, waaronder de aanbestedingsprocedures voor de inkoop van de benodigde werken en diensten voor de ontwikkeling van het plan.

 

Buurtschap

Crailo wordt een zelfstandige plek in ‘t Gooi met een onderscheidende identiteit. Het buurtschap is samenhangend ontworpen en er zijn plekken waar je elkaar ontmoet. Crailo is voor iedereen, maar wel voor iedereen die wil. Want in Crailo kies je bewust voor gedeelde waarden.

 

Focus op buitenleven

Bij wonen op Crailo staat verbondenheid met de natuur en het landschap centraal. Gezond buiten zijn en bewegen worden gestimuleerd. De snelste verbindingen zijn te voet en te fiets en de auto is te gast.

 

Samenhangend ecosysteem

Iin het gebied is niet alleen aandacht voor de mens maar ook ruimte voor flora en fauna. De natuur wordt versterkt en de biodiversiteit vergroot.

 

Energiepositief en materiaalbewust

Crailo krijgt een zelfvoorzienend energiesysteem en er wordt gebruik gemaakt van de kringlopen van materialen. Op Crailo houdt men rekening met de ecologische footprint. Innovatief ondernemerschap: Crailo wordt een gemengd gebied met wonen én werken en ruimte voor initiatieven. Er komen bedrijven met een groen hart.

bottom of page