top of page

Vervanging Julianabrug Zaandam

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
2008 Julianbrug Zaandam 600x400.jpg

De provincie Noord-Holland heeft de Julianabrug in Zaandam vervangen. De oude brug was aan het einde van haar levensduur en de onderhoudskosten werden steeds hoger. De brug ligt in een ruime bocht van de Zaan met prachtig uitzicht op de Zaanse Schans. De nieuwe Julianabrug heeft meerdere prijzen gewonnen: eerst waren daar de Nederlandse betonprijs in 2009 en de Europese betonprijs in 2010; in 2011 kwam daar nog de Routepluim bij, uitgereikt gekregen door de Rijksadviseur voor de Infrastructuur.

 

SD+P heeft namens de provincie Noord-Holland zorg gedragen voor het integrale projectmanagement van de complete voorbereidingsfase, de uitvoering en de uiteindelijke overdracht van de brug naar de beheerorganisatie. Het project is uitgevoerd in nauw overleg tussen de provincie en de gemeente Zaanstad en gelijktijdig met de vervanging van de brug is ook de aansluitende infrastructuur aangepakt.

Inpassing in het landschap
De vormgeving van de brug en de inpassing in een van de meest bekende cultuurhistorische landschappen van Nederland waren van groot belang. De architect heeft gekozen voor een ranke brug die bij de omgeving past en met een vloeiende lijn over het water scheert. Het is gelukt om de Julianabrug de gewenste uitstraling te geven: laag en zoevend, lichtvoetig en transparant.

Op afstand beweegbare brug
De nieuwe Julianabrug is op afstand beweegbaar voor de scheepvaart op de Zaan. Dit bijzondere ontwerp vergde complex rekenwerk en ambachtelijk vakmanschap bij het maken van de bekisting. Zo zijn alle v-vormige pijlers van de brug slank uitgevoerd, zelfs rond het bewegingswerk. Elk van deze pijlers is uniek.

Omgevingsmanagement en communicatie
Gezien de locatie en het belang van goede bereikbaarheid, is veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement en communicatie. SD+P heeft een tijdelijke pontverbinding voor fietsers en voetgangers aanbesteed. Deze verbinding heeft de gehele uitvoeringsperiode dienst gedaan. In die tijd vervoerde de pont bijna anderhalf miljoen passagiers.

bottom of page