top of page

Oevers Noordhollandsch kanaal

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
2008 Oevers Noordhollandsch kanaal 600x4

Het Noordhollandsch kanaal (NHK) is circa 80 km lang, heeft zijn oorsprong in Amsterdam-Noord en loopt via Purmerend en Alkmaar naar Den Helder. Het kanaal is gegraven in het begin van de 19e eeuw in opdracht van koning Willem I. Op 15 april 1819 kreeg Jan Blanken Janz, bij Koninklijk besluit opdracht het Noordhollandsch kanaal te graven. Het kanaal, dat Amsterdam als zeehaven bereikbaar moest houden voor zeeschepen, kreeg een breedte van 40 meter en werd 7 meter diep. Destijds het breedste en diepste kanaal ter wereld. Het Kanaal is destijds in vijf jaar met de hand gegraven. Het kanaal is nu hoofdzakelijk bedoeld voor binnenvaart en pleziervaart. Het kanaal is op de smalste delen circa 25 meter breed en door de sluizen is de diepgang beperkt tot 3,85 meter. Voor groot onderhoud wordt de bestaande oeverbeschoeiing vervangen.

 

SD+P zorgde binnen de provinciale organisatie voor het projectmanagement, omgevingsmanagement en technisch management vanaf ontwerp tot en met de uitvoering. De uitdaging was om een deel van de oeververvanging versneld uit te voeren en voor de materiaalkeuze, levensduur en oevertype een LCC op te stellen op basis waarvan de provincie gefundeerde programma keuzes kan maken.

 

Uitdaging in tijd en geld

Al snel wordt duidelijk dat niet alleen de tijd, maar ook het beschikbare budget onderdeel van de uitdaging wordt. Met het vormen van een IPM-team voor de realisatie van de volledige 13 km werd het beheersen van tijd en geld op het gehele oeverprogramma geborgd. Door optimalisatie in materiaal en uitvoeringswijze is er vlak na de aanbesteding en tijdens de uitvoering een bezuiniging gerealiseerd van circa 7%. Het volledige programma is binnen budget voltooid.

 

Omgevingsmanagement

Het NHK kent veel belanghebbenden; naast de PNH als opdrachtgever en vaarwegbeheerder, zijn er het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de dijken en de waterkwaliteit, de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Purmerend en Graftdijk, waar ook Spijkerboor onderdeel vanuit maakt. Daarnaast zijn er de vele K&L-beheerders, bewoners die langs het kanaal wonen en de (vaar)weggebruikers van het NHK en de wegen langs de oevers. De cocktail van wensen, eisen en wetgeving, in combinatie met de grote hoeveelheid belanghebbende, beheerders, bestuurders en stakeholders in een diverse omgeving, maakte het omgevingsmanagement tot een intensieve, complexe, maar vooral leuke uitdaging. Door een positieve proactieve benadering is gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de omgeving.

bottom of page