top of page

Nieuwe Driemanspolder

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland e.a.
2011 Nieuwe Driemanspolder 600x400.jpg

Het project herinrichting Nieuwe Driemanspolder (N3MP) omvat de transformatie van 400 hectare agrarisch gebied naar een landschapspark met ruimte voor recreatie en natuur, in combinatie met een waterberging. Het betreft een uniek project waar de ruimte, die zeer schaars is in dit drukbevolkte gedeelte van de Randstad, optimaal benut wordt door een efficiënte stapeling van functies. Het project is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met vijf gebiedspartijen: de beide hoogheemraden Rijnland en Delfland en de omliggende gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Deze partijen vormen samen de stuurgroep-N3MP.

SD+P zorgde voor het projectmanagement en de projectdirectie namens de zes overheden. De projectdirecteur rapporteerde rechtstreeks aan een stuurgroep onder leiding van de gedeputeerde, waarin tevens de beide hoogheemraden en de drie wethouders van de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. SD+P adviseerde over de uitvoeringsorganisatie, het bestuursconvenant, de samenwerkingsovereenkomst tussen de gebiedspartijen en de opzet van een bestuurlijke, juridische en technische risicoanalyse.

 

Landschapspark
Een wandel- en fietsgebied, een park, plassen, ruiterpaden, moeras, planten en dieren. Zo ziet straks de Nieuwe Driemanspolder eruit, een groen gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg waar de bezoeker naar hartelust kan recreëren en van de natuur genieten. Het flexibele waterpeil van het gebied levert een interessant schouwspel in de natuur. Elk seizoen zal het gebied er namelijk anders uitzien. In de zomer zal een veel groter deel van het gebied voor de wandelaar toegankelijk zijn dan in de winter. Alleen de zogeheten plas-drasgebieden blijven het hele jaar door voorbehouden aan de natuur alleen.

Het nieuwe natuurgebied is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen, om zo de veiligheid van de omliggende bewoonde gebieden te garanderen. Zo verandert het huidige agrarische gebied de komende jaren in een landschapspark.

Waterberging
Naast seizoensberging krijgt de Nieuwe Driemanspolder een piekberging in de vorm van een opvangbekken. Hier wordt tijdelijk water opgevangen bij extreme neerslag. Naar verwachting loopt de piekberging eens in de 5 tot 25 jaar onder met water. Dit wordt gedaan wanneer de reguliere afvoerroutes de hoeveelheid water niet meer aankunnen. Deze oplossing is bedacht om te voorkomen dat het water dan ongecontroleerd zijn weg zoekt, bijvoorbeeld naar stedelijke gebieden.

bottom of page