top of page

Vervanging Bosrandbrug

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
2011 Bosrandbrug 600x400.jpg

De provincie Noord-Holland heeft de Bosrandbrug over de Ringvaart tussen Schiphol en Aalsmeer vervangen. De brug naderde het einde van zijn levenscyclus en was te licht voor het huidige verkeer. De sloop en nieuwbouw zijn tegelijkertijd met het project Aansluiting A9 uitgevoerd. Hierdoor werd periode van bouw- en verkeershinder voor de omgeving korter. Het scheepvaartverkeer kon tijdens de werkzaamheden gewoon doorgang houden.

SD+P zorgde binnen de projectorganisatie voor de provincie Noord-Holland voor het projectmanagement gedurende de voorbereiding en uitvoeringsfase.

Het ontwerp van de nieuwe Bosrandbrug sluit aan op het ontwerp van de fly-over over de Schipholdijk. Zowel in vormgeving van onder andere de hameistijlen en de brugleuning als ook qua inpassing. De brug past precies tussen de pijlers van de fly-over.

De nieuwe Bosrandbrug is berekend op de toekomst. De brug is verbreed van drie naar vijf rijstroken en heeft nu een fietspad. Ook de doorvaart is verbreed, zodat de nieuwe brug een grotere scheepvaartcapaciteit heeft.

 

Daarnaast zijn ecologische voorzieningen gerealiseerd. Voor landdieren is evenwijdig aan de Ringvaart onder de brug een droge verbinding gemaakt. Voor de watervogels zijn de oevers aan de noord- en zuidzijde van de Bosrandbrug voorzien van zogenaamde uitstapplaatsen.

bottom of page