top of page

Advies aanbesteding Het Gelders Huis

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
2014 Gelders Huis 600x400.jpg

Het college van Gedeputeerde Staten besloot in 2011 het programma 'Het Gelders Huis' te starten om vernieuwde huisvesting en Het Nieuwe Werken binnen de provinciale organisatie te realiseren. De provincie zocht een geschikte marktpartij voor een DB(F)MO-overeenkomst. Daarmee worden het ontwerp, de bouw, het beheer en de gebouwgebonden facilitaire diensten voor een periode van 25 jaar zeker gesteld. Deze overeenkomst is via een Europese aanbesteding volgens de procedure van concurrentiegerichte dialoog aanbesteed. 

 

SD+P adviseerde bij de voorbereiding van de aanbesteding en de beoordeling van de inschrijvingen.

De provinciale huisvesting aan de Markt bestond uit een clustering van zes gebouwen met daarnaast de Sabelspoort. Deze zes panden zijn in eigendom van de provincie Gelderland. Deze clustering van gebouwen is teruggebracht tot twee gebouwen, die met elkaar verbonden zijn. Het gebouw Prinsenhof B is geamoveerd ten behoeve van het creëren van parkeergelegenheid. De panden Prinsenhof A en Marktstate zijn afgestoten. De parkeergarage, Prinsenhof C, blijft bestaan.

De twee resterende gebouwen zijn Huis der Provincie en Rijnstate. Deze gebouwen vormen tezamen de kern van het programma Het Gelders Huis en de revitalisatieopgave. De panden blijven in eigendom van de Provincie. Het Huis der Provincie is een Rijksmonument. Het Gelders Huis zal circa 17.000 m2 vloeroppervlak omvatten, exclusief parkeren en stalling. De huisvestingsopgave liep parallel aan de veranderopgave voor de interne organisatie, waarbij Het Nieuwe Werken centraal staat.

bottom of page