top of page

Geluidscherm Nieuwe Leeuwarderweg

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
2015 Geluidsschermen NLW 600x400.jpg

In Amsterdam-Noord volgt de Noord/Zuidlijn een bovengronds tracé in de middenberm van de Nieuwe Leeuwarderweg. Deze weg is een van de belangrijkste verkeerscorridors tussen de ring A10 en via de IJtunnel het centrum van Amsterdam. De reconstructie van de Nieuwe Leeuwarderweg en de nieuwe metrolijn hebben invloed op het geluid in de omgeving. Daarom is over een lengte van bijna twee kilometer een nieuw geluidscherm geplaatst.

SD+P zorgde namens de gemeentelijke projectorganisatie van de Noord/Zuidlijn voor het projectmanagement, contractmanagement en technisch management voor het ontwerp, de aanbesteding en de realisatie van dit geluidscherm.

De bouw van geluidschermen is onderdeel van de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de grootschalige aanpassingen die daarvoor in Amsterdam-Noord aan de infrastructuur hebben plaatsgevonden. Dit schijnbaar eenvoudige project heeft door de complexe omgeving en diverse belangen een lange voorbereidingstijd gekend. Het project is aanbesteed als D&C (UAV-gc) contract, waarbij de gemeente het ontwerp heeft gemaakt. Het wordt een mix van betonnen en glazen schermen waarin een motief van de klimopplant Hedera te zien is. De glazen platen komen waar doorzicht nodig is, bijvoorbeeld bij de viaducten en waar de bewoners erg dicht op de schermen wonen. De betonnen schermen komen op de plekken waar al beplanting staat.

bottom of page