top of page

Stationsgebied Harderwijk

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
2014 Stationsgebied Harderwijk 600x400.j

De aangekondigde komst van Randstadspoor was aanleiding voor de gemeente Harderwijk om samen met NS en Prorail het stationsgebied in Harderwijk geheel opnieuw in te richten. Daarbij is de gelijkvloerse spoorwegovergang vervangen door een tunnel voor auto’s, fietsers en voetgangers met toegang tot de treinperrons. Ook is het stationsplein en stationsgebouw vernieuwd en is een nieuw busstation, overdekte fietsenstalllng en een P+R aangelegd. De toeleidende gemeentelijke verkeersinfrastructuur is eveneens aangepakt.

SD+P adviseerde de gemeente bij het bepalen van de scope, opstellen van het projectplan, de contractvorming met NS en Prorail en het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Het project is aanbesteed in meerdere UAV-gc-contracten. In de contractfase ondersteunde SD+P de projectleider van de gemeente Harderwijk bij de projectbeheersing en in het bouwteam.
  

bottom of page