top of page

Vervangen Julianabrug Katwijk aan Zee

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk (ZH)
2020 Julianabrug Katwijk 600x400.jpg

De Koningin Julianabrug in Katwijk dateert uit 1963 en is aan vernieuwing toe. De brug wordt duurzaam gerenoveerd en het beweegbare deel van de brug verdwijnt. Het dek wordt verbreed om ruimte te maken voor HOV en een ecologische verbinding. Ook wordt de overspanning vergroot voor een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers op de noordelijke kanaaloever.

SD+P is voor de gemeente Katwijk verantwoordelijk voor het projectmanagement van de voorbereiding tot en met de oplevering. Bij de planvorming was de omgeving intensief betrokken. Tijdens de uitvoering is er veel aandacht voor de verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de afsluiting van de belangrijke verbinding in Katwijk. De realisatiefase gebeurt in bouwteamverband.

Duurzame renovatie
In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden, maar wel met behoud van de oorspronkelijke beeldkwaliteit. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven. Ook kan het beweegbare brugdek vervangen worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsverbetering.
 
Groen ontwerp
De gemeenteraad maakte een keuze voor een ontwerp waarbij de brug een bijzonder groen aanzicht krijgt en onderdeel gaat uitmaken van een regionale ecologische hoofdstructuur door beide kanaaloevers met elkaar te verbinden. Daartoe wordt op de brug naast het voetpad een doorgaande groenstrook van 3 meter breed aangelegd als stapsteen voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. En tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s komt nog een groene kruidenberm. Ook de op- en afritten worden opnieuw ingericht.

bottom of page