top of page

Advies verkoop kasteel Gemert

Opdrachtgever: Congregatie van de Heilige Geest
2017 Kasteel Gemert 600x400.jpg

Kasteel Gemert kent een eeuwenlange geschiedenis die teruggaat tot 1391. Het werd gebouwd in opdracht van de Commandeur Hendrik Reinaart van Husen en bewoond door de ridders van de Duitse Orde. De Franse bezetting maakt een eind aan de macht van de Duitse Orde en in 1800 wordt het kasteel Gemert verkocht aan de Bataafse Republiek. De kerk wordt los verkocht aan de R.K. Parochie van Gemert. In 1881 komt het kasteel in handen van de paters Jezuïeten. Op de vlucht voor het ongekende oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog strijkt in 1916 de Congregatie van de Heilige Geest op kasteel Gemert neer. Zij kopen het kasteel in 1928 om er de priesteropleiding en later een bestuurlijk en missionair centrum te huisvesten. In 2010 verhuizen de laatste congregatieleden van het kasteel naar Gennep. De jaren erna staat het kasteel leeg en raakt in verval.

Na het eerder mislukken van de verkoop, adviseerde SD+P de Congregatie van de Heilige Geest bij de verkoop van het kasteel. De opgave is nieuwe functies en eigenaar/eigenaren voor kasteel Gemert te vinden. Vanwege het maatschappelijk belang faciliteren de gemeente Gemert en de provincie Noord-Brabant hierbij. Op basis van een visiedocument, een ruimtelijke en marktverkenning, is een openbaar verkoopproces doorlopen waarbij naast de prijs ook het plan een gunningscriterium was. 

In juni 2018 is het kasteel met succes verkocht aan een Gemertse familie, die het kasteel gaat herontwikkelingen met respect voor de historische waarde. De restauratie geeft het kasteel zijn belangrijke centrumfunctie terug, op economisch, zakelijk en toeristisch gebied. Niet alleen voor de inwoners van Gemert, maar ook voor de gehele regio.

Unieke locatie
Het bijzondere aan dit unieke gebied van 18 hectare met 7.500 m2 bebouwing is dat het in zijn ruim 600-jarig bestaan ongeveer dezelfde omvang heeft behouden. De functies van de gebouwen en terreinen zijn echter in de loop der eeuwen steeds aangepast. Begin 17e eeuw zijn de tijden onrustig. Om zich beter te beschermen krijgt kasteel Gemert een tweede gracht en een extra poortgebouw.

bottom of page