top of page

Herinrichting N243

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
2020 N243 Herinrichting.jpg

De N243 is de provinciale weg door Schermer (Noordervaart), Beemster (Schermerhornerweg en Middenweg) en Koggenland (provinciale weg). Het is een smalle weg met veel verkeer, een aantal drukke kruisingen en veel directe wegaansluitingen van woningen en bedrijven. De provincie maakt de N243 veiliger en voert groot onderhoud uit. De provincie Noord-Holland werkt voor deze herinrichting nauw samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de politie en de gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland. Het project wordt aanbesteed als UAV-gc-contract. Bijzonder aan het project zijn ook de fietsbruggen die met geprint beton gemaakt worden.

 

SD+P vervult de rol van Technisch Manager in het provinciale IPM-team. De Technisch Manager is het aanpreekpunt voor de technische aspecten en raakvlakken binnen het project en stemt af met de betrokken technische adviseurs. De technisch manager ondersteunt de Contractmanager bij de aanbesteding van het project en zorgt voor de aansturing van opdrachtnemer, de toetsing van voorstellen het eindresultaat, beoordeelt de inschrijvingen, afwijkingen en contractwijzigingen op technische aspecten en eisen uit VS1 en 2 en overige contractdocumenten. Samen met de Omgevingsmanager zorgt de Technisch Manager voor goede coördinatie van de raakvlakken met K&L, stemt af met beheerders en zorgt voor overdracht van het eindresultaat en de data aan de beheerder.

 

Over het project

Samen met de gemeenten Alkmaar, Koggenland en Beemster, de politie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkte de provincie Noord-Holland aan de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Door de weg anders in te richten wil de provincie de N243 veiliger maken voor het verkeer. Er komen zes rotondes.  De berm tussen fietspad en de weg wordt 4,05 m en de weg wordt over gehele tracé even breed (7,05 m). Door geringe ruimte nabij de Noordervaart schuift de weg op richting de kant van het water. Er komt een geleiderail die in het landschap past. Zes kruisingen worden vervangen door rotondes, zodat de weg veiliger wordt. De huidige in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een meer 'groene' uitstraling krijgt. Omdat de weg een gebiedsontsluitingsweg is die intensief wordt gebruikt door doorgaand en bestemmingsverkeer, blijft de N243 een 80 km/uur weg. In aanloop op de herinrichting is in 2015 al een inhaalverbod, behalve voor landbouwverkeer, op de N243 ingesteld.

 

De plannen om de N243 veiliger te maken dateerden van 2004. In eerste instantie heeft de provincie de aanleg van een parallelweg onderzocht. In de omgeving bleek voor deze parallelweg in 2008 geen draagvlak. Ook niet voor een verbreding van de weg. Na een informatiebijeenkomst op 16 februari 2012 besloot gedeputeerde mevrouw E. Post nog eens kritisch te kijken naar de randvoorwaarden en uitgangspunten van het uitgewerkte plan. Vanaf 2012 zijn diverse gesprekken geweest met gemeenteambtenaren, bewoners, dorpsraden en ondernemers langs de N243 over hoe de veiligheid op de N243 verbeterd kon worden. Zo ontstond in 2015 het schetsontwerp.

 

In samenspraak met de omwonenden en bedrijven aan de N243is voor de materialisering van de in- en uitritten gekozen voor asfalt met een print van patroonbestrating en voor de parkeerstrook is gekozen voor de half verharding met de grasbetontegel.

bottom of page