top of page

Ontwikkeling Duivenvoordecorridor

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
2015 Duivenvoordecorridor.jpg

De Duivenvoordecorridor is een ruimtelijke opgave voor de transformatie van een gemengd landelijk gebied van 35 hectare. De verspreid liggende glastuinbouw transformeert naar een hoogwaardige groene bufferzone met herstel en versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten. Het gebied is uniek gelegen aan de Vliet met volop groen van weilanden, bebossing en het landgoed Kasteel Duivenvoorde.

 

SD+P ondersteunde de gemeente Leidschendam-Voorburg bij de totstandkoming en besluitvorming van het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, de herijking van de  ontwikkelingsstrategie en de overname van provinciale weg N447. Eerst vanuit de rol als deelprojectleider en daarna als projectmanager, heeft SD+P invulling gegeven aan de algehele projectbeheersing, de aansturing van het projectteam en de voorbereiding van besluitvorming in college en raad.

 

Als kostendrager voor de gebiedsontwikkeling zijn er plannen voor nieuwe buitenplaatsen met riante woningen onder de naam Vlietvoorde. Door samen met buurgemeente Voorschoten te investeren in de Duivenvoordecorridor versterkt de gemeente haar positie als aantrekkelijke groene woonstad.

bottom of page