top of page

Noordelijke Randweg Voorhout

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
2020 Noordelijke Randweg Voorhout 600x40

In de gemeente Teylingen wordt de Noordelijke Randweg tussen Voorhout en Noordwijk gerealiseerd. Deze weg met 2x1 rijstrook vormt een verbinding tussen de wijkontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk “Hooghkamer” in Voorhout en de provinciale weg die over dit deel Voorhout met Noordwijk verbindt, de N444. De weg gaat een belangrijke schakel vormen op de corridor Noordwijk-Sassenheim voor alle modaliteiten (auto, fiets, OV). De aanleg van deze weg is bovendien van groot belang voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern van Voorhout en dan met name van de Herenstraat. Door realisatie van de Noordelijke Randweg Voorhout wordt de hoeveelheid autoverkeer in de Herenstraat in Voorhout drastisch teruggedrongen.

De projectmanager van SD+P is verantwoordelijke voor de aanbestedingsstrategie in relatie tot de fasering en de scope van het project, de voorbereiding en aanbesteding van het project, het contractmanagement tijdens de uitvoering en de afstemming met Prorail voor de bouw van de spooronderdoorgang en met de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de turborotonde in de provinciale weg N444. 

Voor de weg is een nieuwe onderdoorgang gebouwd onder de spoorlijn Haarlem – Leiden. Aan de noordzijde zal een fietsbrug worden gebouwd over de Haarlemmertrekvaart en aan de westzijde een nieuwe brug over de Leidsevaart die de Noordelijke Randweg Voorhout met een turborotonde aansluit op de bestaande N444. De strook tussen de Noordelijke Randweg Voorhout en de Haarlemmertrekvaart zal over de gehele lengte worden ingericht als ecologische verbindingszone met bos, riet, biezenvegetatie en water.

bottom of page