top of page
Contract tekenen

Procedures en vergunningen

Beheersing van de vergunningen en procedures is een steeds grotere voorwaarde voor een succesvol project. Wij zorgen voor een tijdige en zorgvuldige afstemming met alle belanghebbenden en instanties om alle eisen en voorwaarden te verwerken in een integraal ontwerp. Gecombineerd met het tijdig opstarten en bewaken van de procedures en proactief anticiperen, zorgt Civilink voor een ongestoorde uitvoering.

 

Het realiseren van een ruimtelijk project vraagt om tijdig de vereiste toestemmingen in de vorm van vergunningen en ontheffingen in bezit te hebben. De doorlooptijden van de hiervoor noodzakelijke procedures kunnen aanzienlijk zijn. Omdat het voor het invulling geven aan wettelijke verplichtingen en het aanvragen van veel toestemmingen noodzakelijk is over specifieke onderzoeken en gegevens te beschikken, is tijdige aandacht voor de toepasselijke procedures en toestemmingen van groot belang voor het projectsucces.

Civilink heeft adviseurs met de juridische en inhoudelijke kennis en ervaring om dit te doen. We verzorgen of begeleiden de aanvragen, bewaken en sturen op de voortgang en managen het proces.

 

Civilink beschikt over een jurist Omgevingsrecht voor advies en ondersteuning bij het vergunningenproces, het opstellen van overeenkomsten met belanghebbenden en het behandelen van zienswijzen en bezwaarschriften. Op basis van onze kennis van zowel de actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie, als de praktijk van het realiseren van ruimtelijke projecten adviseren wij onze opdrachtgevers over een op het project toegesneden strategie voor de vergunningen en procedures. Om er voor te zorgen dat de procedures soepel doorlopen worden en het bevoegd gezag degelijke besluiten kan nemen, adviseren wij daarbij van te voren over eisen aan de uit te voeren onderzoeken en controleren wij de juistheid, volledigheid en samenhang van aanvragen.


Ook na de aanvraag bewaken wij de voortgang van het afhandelen van de aanvraag actief en zorgen dat eventuele onduidelijkheden zo snel mogelijk opgehelderd worden om de vergunning/toestemming zo snel mogelijk op de mat te hebben.

bottom of page