top of page
Vrouwelijke presentator

Duurzaamheid & circulair

Civilink is ISO 14001:2015 gecertificeerd. Dat betekent dat wij in ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem de aandacht voor een duurzame leefomgeving en onze invloed daarop hebben ingebed in ons handelen. Niet alleen in onze bedrijfsvoering, maar ook in de projecten waaraan we werken.


Als bureau hebben wij in de afgelopen jaren principiële keuzes gemaakt voor een duurzame bedrijfsvoering. We werken met een milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de actuele ISO 14001-norm. Dit is een waarborg voor onze opdrachtgevers . Aandacht voor mens en milieu is voor ons geen papieren marketinginstrument maar een basishouding die we meenemen in al onze beslissingen. Jaarlijks toetst DNV-GL dat onafhankelijk aan de ISO-norm. De aandacht, continue verbetering en resultaten in aspecten als mobiliteit, energieverbruik, papierverbruik zijn daarmee geborgd. Door een samenwerking aan te gaan met Civilink kopen opdrachtgevers duurzaam in.

Duurzaamheid en circulair in projecten

Na een duurzame bedrijfsvoering richten we ons nu meer op de invloed die we in onze projecten hebben door te kiezen voor duurzame oplossingen en alternatieven. Daar kunnen we samen met u meer bereiken dan nog een vel papier te besparen in ons kantoor. In onze kennisbijeenkomsten en opleidingen komt duurzaamheid terug. We informeren en leiden op in thema's als duurzame en circulaire materialen en grondstoffen,  ecologie en Flora- en Faunawet, de toepassing van DuboCalc.

 

We hebben medewerkers opgeleid in de Aanpak Duurzaam GWW; een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en te koppelen aan de doelstellingen van de gemeente. De Aanpak draait om het doorlopen van de stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Per project verschilt per thema de opbrengst, maar denk bijvoorbeeld aan meer duurzame innovatie, energiebesparing en meer doen met minder budget. De kennis die we daarvan hebben, nemen we als we mee in uw organisatie om bij te dragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van  onze opdrachtgevers. 

 

Duurzaam mobiel
In ons mobiliteitsbeleid gaan we al uit van zoveel mogelijk gebruik van OV en fiets. Inherent aan de aard van ons vak zetten we ook auto’s in: alleen met een groen label. We zijn aan het overgaan op elektrische of hybride auto’s. Bij de selectie van kandidaten die we extern inzetten is de reisafstand een criterium. Een fietsbare korte reisafstand of een goede verbinding met openbaar vervoer heeft dan de voorkeur. 

bottom of page