top of page

CO2-Prestatieladder

IBij SD+P streven we in zowel onze bedrijfsvoering als in onze projecten voortdurend naar de reductie van de CO2-emissie. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie bij al onze medewerkers. De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen en zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan reductie.


De CO2-Prestatieladder is een norm om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie (zie www.skao.nl).

Bekijk ons CO2-prestatieladdercertificaat.(nog niet beschikbaar)

Voortgang
Voortgang_CO2-Voetafdruk.png

De onderstaande grafiek toont onze totale CO2-emissie per halfjaar onderverdeeld naar de verschillende scopes die de CO2-Prestatieladder kent.

Inzicht

Sinds 2019 inventariseren we elk halfjaar de CO2-emissie van onze activiteiten en vertalen dit naar een CO2-voetafdruk. Hiermee maken we voor onszelf en onze omgeving inzichtelijk welke invloed we hebben en wat we bereiken met de maatregelen die we treffen. Hieronder kunt u de meest recente documenten bekijken. 

 

Emissie inventarisatie (CO2-Voetafdruk) 2020 (Eis 3C1, 4C1)

Emissie inventarisatie projecten (Eis 3C1, 4C1):

Op dit moment hebben we geen projecten met een CO2-gunningsvoordeel.


Ketenanalyse (Eis 4A1. 5B2, 4B2)

Op dit moment hebben we nog geen ketenanalyse opgesteld. Voor de CO2-Prestatieladder niveau 3 is dit niet vereist.

 

Vorige versies:

Reductiedoelstellingen

Vanuit de emissie-inventarisatie hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld om onze CO2-voetafdruk te verkleinen (eis 3B2, 4B1, 5B1).:

2021
2022
2023
Title
Scope
Participatie

SD+P neemt actief deel aan de volgende initiatieven en participaties (eis 3D1, 4D1, 5D1)
>Toelichting initiatief (4D1, 5D1)

SCOPE
2023
2022
2021
bottom of page